Regulamin sklepu kursy.SwiatObrazu.pl

 
Par. 1

Definicje

1. Sprzedawca – Emar Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Młyńska 13, 43-100 Tychy, KRS 0000313612, REGON 008135610, NIP 6460325221
2. Operator Sprzedaży – Emar Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Młyńska 13, 43-100 Tychy, KRS 0000313612, REGON 008135610, NIP 6460325221
3. Klient – osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, ale dokonująca zakupów dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą;
4. Towary i usługi – oferowane przez Sprzedawcę przedmioty i usługi, w szczególności usługi szkoleniowe;
5. Sklep – zespół mechanizmów i treści, prezentowany na stronach internetowych Sprzedawcy, umozliwiający zapoznanie się z oferowanymi towarami i usługami oraz ich zamówienie i zapłatę za nie;
6.  Metody płatności – metody, za pomocą których Klient może zapłacić za towar lub usługę;
7. E-szkolenia – szkolenia, prowadzone przez Internet lub szkolenia, w których treści dydaktyczne dostarcza się za pośrednictwem Internetu;
8. Ustawa - Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny;
9. Adres e-mail – adres administrator@swiatobrazu.pl
 
Par. 2

Oferowane towary i usługi

Sprzedawca oferuje w sklepie szkolenia, e-szkolenia, e-booki z zakresu fotografii i dziedzin z nią związanych, prawa dotyczącego osób zajmujących się fotografią i dziedzinami pokrewnymi,   akcesoria i sprzęt fotograficzny i video.
 
Par. 3

Zawarcie i odstąpienie od umowy

1. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje ofertę, umieszczoną w sklepie. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili dokonania płatności przez Klienta.
2. Klient ma do dyspozycji możliwość zapłaty za zamawiane usługi i towary w następujący sposób:

a) przelewem – najpóźniej w dniu udostępnienia usługi lub towaru,
b) za pobraniem;
c) z wykorzystaniem panelu płatności błyskawicznych – w momencie złożenia zamówienia,
d) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem (tu nazwa operatora na stronie kursy.swiatobrazu.pl - przelewy24.pl.

3. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny.

4. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie ma zastosowania w przypadku, w którym Klient rozpoczął korzystanie z usługi rozpoczętej za jego zgodą przed upływem 14 dni.

5. W przypadku zakupu kaset video, audio i programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie ma zastosowania.

6. Oświadczenie woli dotyczące odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą musi mieć formę pisemną.
 
Par. 4

Reklamacje

1. Klient może składać reklamacje w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Par. 1.
2. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminie 14 dni.
3. Decyzja w sprawie zgłoszonej reklamacji przekazywana jest Klientowi w formie, w jakiej nastąpiło złożenie reklamacji.
 
Par. 5

Warunki techniczne

W celu korzystania ze sklepu Klient może posługiwać się przeglądarką internetową, pracującą pod kontrolą systemu Windows lub systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych, obsługującą skrypty java.
 
Par. 6

Dane osobowe i prywatność

1. Sprzedawca nie udostępnia danych Klienta innym podmiotom, za wyjątkiem udostępnienia niezbędnych danych dla Operatora Sprzedaży – wyłącznie w celu realizacji i obsługi transakcji. Operator Sprzedaży nie ma prawa przetwarzać danych niż jednorazowo w celach innych niż realizacja transakcji.
2. Sprzedawca przetwarza dane Klienta wyłącznie w celach realizacji i obsługi transakcji.
3. Sprzedawca stosuje na stronach sklepu pliki cookie – wyłącznie w celu identyfikacji Klienta w trakcie przeprowadzania transakcji i składania zamówienia oraz dla celów późniejszego logowania Klienta do sklepu bez konieczności powtórnego wprowadzania niektórych danych.
Par. 7

Ograniczenia przy wykorzystaniu zakupionych usług

Niektóre usługi przeznaczone są do wykorzystania na zasadach określonych w warunkach korzystania z tej usługi. W szczególności dotyczy to e-szkoleń, których treść przeznaczona jest dla Klienta. Klient nie ma prawa dalszego udostępniania treści, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych, określonych w ustawie o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest TaxNet spółka z o.o., siedziba: Tychy, Młyńska 13A 43-100.